קורס צילום

למדו מקצוע נדרש – קורס צילום

במהלך קורס צילום למתחילים יילמדו עקרונות היסוד בצילום, תפעול המצלמה הדיגיטלית ומונחי יסוד בתחום.

החל מהמפגש השלישי, ישולבו בקורס יציאות משותפות לצילומי חוץ, שלושה מפגשי צילום יום ושני מפגשי צילום לילה.

במפגשים אלו יתורגל החומר התאורטי-טכנולוגי הנלמד בשיעורים תוך התייחסות לנושאים הקשורים לשפת הצילום.

במפגשים שלאחר צילומי החוץ תתקיים ביקורת כיתתית על העבודות.

השיעורים הכיתתיים של קורס צילום דיגטלי ילוו בתצוגת עבודות של צלמים העוסקים בתכנים הנלמדים, תרגילי בית שבועיים וביקורת כיתתית. כמו כן, במהלך הקורס יושם דגש על הקשר שבין הטכניקה הצילומית לנושא המצולם ותשוכלל המיומנות הבסיסית של הצלם – היכולת לראות.

מטרת הקורס הן ללמוד איך לשלוט במצב צילום ידני במצלמה במגוון מצבי צילום משתנים כגון: טבע ונוף, אוירה, בע״ח, צילום בלילה וחשיפות ארוכות, צילום רחוב, שקיעות, ספורט ופורטרט.

בנוסף לכך נשים דגש על פיתוח חשיבה והדמיון, צילום בקומפוזיציות נכונות והיכולת להעביר מסר חזק בתמונה.

במהלך הקורס תיחשפו לעולם של עריכת תמונת בצורה מקצועית וכן צילום מקצועי עם פלאש המצלמה.